Strona internetowa firmy Hubertus Meble.

Katalogi produktów online są jedną z najpopularniejszych form prezentacji oferty firmy nie tylko na rynku lokalnym, ale również do tej pory niespenetrowanym. W przypadku produktów o stałych parametrach i charakterystykach, nie wymagających budowy receptur czy map charakterystyk rozwiązanie to jest najatrakcyjniejszą pod względem ekonomicznym formą prezentacji oferty w Sieci. Stanowią również bardzo dobry fundament do budowy sklepów internetowych, hurtowni,katalogów przemysłowych.

Kompatybilność z grupą narzędzi firmy InterSID, jak również mnogość dostępnych konektorów z już istniejącymi systemami pozwala na bardzo łatwe i intuicyjne zarządzanie katalogiem, a wsparcie z naszej strony w zakresie promocji i marketingu pozwoli na realne i optymalne zarządzanie budżetem przeznaczonym na reklamę.

Najważniejsze cechy oprogramowania:

  • - Katalog budowany w oparciu o parametry grup produktów Klienta, pozwala na pełne odwzorowanie danych z tradycyjnych katalogów drukowanych
  • - Możliwość migracji rozwiązań do innych systemów InterSID na bardzo dogodnych warunkach
  • - Gotowe narzędzia pozwalające na integrację katalogu z istniejącymi serwisami (w tym utrzymywanymi przez firmy trzecie)
  • - Bardzo wysoka wydajność i niskie wymagania techniczne pozwalają znacznie zredukować koszty przy bardzo wzmożonym ruchu
  • - Możliwość fizycznej geolokalizacji katalogów w różnych wersjach językowych w odpowiadających im krajach.
  • - API i Web Service dostępny jako opcja dla partnerów Klienta w celu łatwiejszej wymiany danych