Zbiór rozwiązań dedykowanych firmom posiadającym flotę pojazdów. Mamy doświadczenie w produkcji aplikacji mających za zadanie rejestracje czasu pracy kierowcy i lokalizacji powierzonego pojazdu, cyklicznej dokumentacji fotograficznej pojazdu, rozliczeń gotówki oraz dokumentów księgowych.

CASE: Aplikacja kontrolująca stan floty

Ze względu na obowiązujące nas umowy NDA, nie możemy ujawnić nazwy opublikowanej aplikacji. Prezentowana poniżej specyfikacja przedstawia ogólny koncept systemu obejmujący kilka produktów zrealizowanych dla różnych klientów bez wyszczególniania istotnych mechanizmów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Podstawowym zadaniem aplikacji jest wymuszenie na kierowcach regularnego, okresowego wykonywania określonych zdjęć powierzonego im pojazdu. System składa się z następujących elementów:

Aplikacja mobilna iOS
 • Natywna aplikacja iOS / Android
 • Interfejs komunikacyjny w postaci API systemu
 • Autorski system CMS zawierający moduł zarządzający kartoteką kierowców, pojazdów i repozytorium zdjęć.


Funkcjonalność aplikacji mobilnej

Na podstawie wewnętrznego katalogu pojazdów oraz katalogu kierowców pozwala na przydzielanie dostępu do aplikacji mobilnej upoważnionym osobom. W sposób zautomatyzowany wysyłane są żądania wykonania zdjęć pojazdu w zdefiniowanych odstępach czasu. Kierowca ma obowiązek wykonać zdjęcia przy pomocy kreatora paczki zdjęć, tworząc paczkę gotową do wysłania na serwer. Po wykonaniu wszystkich obowiązkowych fotografii, zdjęcia są trwale zapisane na serwerze zdalnym. Raz w miesiącu system automatycznie przygotowuje zestawienie informujące o stopniu realizacji obowiązku przygotowania zdjęć wysyłane na wskazany adres email. Sam system pozwala na pełną kontrolę floty, kierowców oraz na dostęp do archiwalnych zdjęć.

 • Odbieranie powiadomień Push;
 • Powiadomienia o konieczności wykonania serii zdjęć;
 • Moduł umożliwiający wysyłkę przygotowanej paczki zdjęć na serwer;
 • Autoryzacja użytkowników – możliwość zdalnego wyłączenia dostępu do aplikacji.
 • Monitoring pozycji telefonu;
 • Zaawansowany system wewnętrznej komunikacji/powiadomień/informacji.

Główne funkcjonalności zaplecza administracyjnego InterSID Mobile Center:

 • Zarządzanie flotą pojazdów;
 • Zarządzanie bazą kierowców;
 • Zarządzanie bazą dostarczonych zdjęć;
 • Panel wysyłek powiadomień Push.